Apie mus

Stebėtojų taryba

EPSO-G stebėtojų tarybos nariai yra skiriami vienintelio akcininko sprendimu ketverių metų kadencijai. Stebėtojų tarybos nario nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne daugiau kaip dvi kadencijos iš eilės.

Nepriklausomu  EPSO-G stebėtojų tarybos nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena Grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

EPSO-G stebėtojų tarybos nariai teikia privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Jos skelbiamos ČIA

Šiuo metu dirbančios EPSO-G stebėtojų tarybos kadencijos pradžia – 2016 m. gegužės 11 diena.

EPSO-G stebėtojų tarybos veiklos reglamentas

 

Viktorija Trimbel

Stebėtojų tarybos pirmininkė,

nepriklausoma stebėtojų tarybos narė

Ekonomistės išsilavinimą įgijusi V. Trimbel yra sukaupusi daugiau nei 22 metų profesinės patirties vadovaujant sudėtingiems strateginiams verslo ir investicijų projektams stambiose vietos ir tarptautinėse bendrovėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuose.  Ji yra  įtraukta į „Top-100 Women in Tech in Europe 2012“ sąrašą, apdovanota „Paul Harris Fellow“ ženklu už visuomeninę veiklą. V. Trimbel yra nepriklausoma VĮ Turto bankas valdybos narė.
Gyvenimo aprašymas

V. Trimbel EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

 

 

Inga Černiuk

Stebėtojų tarybos narė

Susisiekimo ministerijos kanclerė I. Černiuk anksčiau yra dirbusi Energetikos ministerijos kanclere, įvairiose pozicijose Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, keliose privačiose įmonėse juriste. I. Černiuk yra baigusi Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetą, turi teisės magistro laipsnį. Per pastaruosius šešerius metus ji yra ėjusi UAB „Rytra“ ir UAB „NT Valdos“ valdybos pirmininkės, AB „Klaipėdos nafta“ ir UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdybos narės pareigas, buvo AB „LEO LT“ likvidatorė.
Gyvenimo aprašymas

I. Černiuk EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

 

 

Agnė Amelija Kairytė

Stebėtojų tarybos narė

Energetikos ministerijos kanclerė, anksčiau dirbusi Teisės skyriaus vedėja, A. Kairytė yra baigusi Mykolo Romerio universiteto teisės ir valdymo studijų programą, įgijusi teisės magistro laipsnį. A. Kairytė yra ėjusi UAB „Kauno energetikos remontas“, UAB „Visagino atominė elektrinė“, AB „Amber Grid“ valdybos narės pareigas. Šiuo metu ji išrinkta VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ valdybos ir AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narė.
Gyvenimo aprašymas

A. Kairytė EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

 

 

Raimondas Rapkevičius

Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys

R. Rapkevičius nuo 2006 m. dirba UAB „General Financing“, priklausančiai „Marginalen“ bankinei grupei, kur jis užima generalinio direktoriaus pavaduotojo ir finansų direktoriaus pareigas, taip pat yra valdybos narys. Ekonomisto-matematiko išsilavinimą Vilniaus universitete įgijęs R. Rapkevičius anksčiau yra ėjęs vadovaujančias pareigas koncerne SBA, Lenkijos Kredyt Bank Lietuvos skyriuje, Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriuje, AB „Ūkio banke“.
Gyvenimo aprašymas

R. Rapkevičius EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-24