Apie mus

Valdyba

EPSO-G valdyba yra skiriama ketverių metų kadencijai. Esamosvaldybos kadencijos pradžia - 2016 m. lapkričio 10 d.

Vadovaujantis EPSO-G įstatais, renkant valdybos narius turi būti užtikrinama, kad jos sudėtyje būtų ne mažiau kaip trys nepriklausomi nariai. 

Nepriklausomu EPSO-G valdybos nariu yra laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

EPSO-G valdybos nariai  teikia privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Jos skelbiamos ČIA   

EPSO-G valdybos darbo reglamentas   

 

Rytis Ambrazevičius

Valdybos pirmininkas

Nepriklausomas valdybos narys

R. Ambrazevičius – didelę verslo ir strategijos, korporatyvinio valdymo patirtį sukaupęs profesionalas, taip pat užima  „Baltic Institute of Corporate Governance“ prezidento pareigas.  R. Ambrazevičius daugiau nei penkerius metus dirbo AB Klaipėdos nafta“ nepriklausomu valdybos nariu, užėmė vadovaujančias pareigas bendrovėse „Omnitel“, „Mandatum Life Baltic“. 
Gyvenimo aprašymas

R. Ambrazevičius EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

     
 

Gediminas Almantas

Nepriklausomas valdybos narys

G. Almantas yra VĮ "Oro navigacija" valdybos narys. Jis taip pat yra tarptautinės oro uostų tarybos „ACI Europe“ valdybos narys, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos pirmininkas. G. Almanatas anksčiau vadovavo Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, dirbo aviacijos ir teisės srityse. 
Gyvenimo aprašymas

G. Almantas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi. 

     
 

Valdas Vitkauskas

Nepriklausomas valdybos narys

V. Vitkauskas dirba Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) vyriausiojo bankininko pareigose. Jis  trejus metus vadovavo ERPB Baltarusijos padaliniui. V. Vitkauskas yra sukaupęs vertingą patirtį įmonių finansų bei didelės apimties projektų finansavimo srityse.
Gyvenimo aprašymas 

V. Vitkauskas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

   

 

 
     
 

Algirdas Juozaponis

Valdybos narys

A. Juozaponis yra valdymo bendrovės EPSO-G finansų direktorius. Prieš tai jis vadovavo bendrovei „Energijos tiekimas“ bei bendrovėms „Geton Energy“ Latvijoje ir Estijoje, dirbo LEO LT ir Rytų skirstomuosiuose tinkluose, ėjo tarybos nario pareigas Nacionalinėje Lietuvos energetikos asociacijoje.
Gyvenimo aprašymas

A. Juozaponis EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-01