Apie mus

Valdyba

EPSO-G valdyba yra skiriama Stebėtojų tarybos sprendimu ketverių metų kadencijai. Vadovaujantis įstatais, renkant valdybos narius turi būti užtikrinama, kad valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip trys nepriklausomi nariai. Du valdybos nariai deleguojami iš bendrovės aukščiausio lygio administracijos vadovaujančių darbuotojų atsižvelgiant į valdybai priskirtoms funkcijoms atlikti reikalingas kompetencijas.

Nepriklausomu  EPSO-G valdybos nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

EPSO-G valdybos nariai  teikia privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Jos skelbiamos ČIA   

Esamos EPSO-G valdybos kadencijos pradžia - 2016 m. lapkričio 10 d.

EPSO-G valdybos darbo reglamentas   

 

Rytis Ambrazevičius

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

R. Ambrazevičius – didelę verslo ir strategijos, korporatyvinio valdymo patirtį sukaupęs profesionalas, taip pat užima  „Baltic Institute of Corporate Governance“ prezidento pareigas.  R. Ambrazevičius daugiau nei penkerius metus dirbo AB Klaipėdos nafta“ nepriklausomu valdybos nariu, užėmė vadovaujančias pareigas bendrovėse „Omnitel“, „Mandatum Life Baltic“. 
Gyvenimo aprašymas

R. Ambrazevičius EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

     
 

Gediminas Almantas

Nepriklausomas valdybos narys

G. Almantas nuo 2014 m. užima bendrovės „Lietuvos oro uostai“ generalinio direktoriaus pareigas, taip pat yra tarptautinės oro uostų tarybos „ACI Europe“ valdybos narys, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos pirmininkas. Anksčiau vadovavo Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, dirbo aviacijos ir teisės srityse. G. Almantas yra VĮ "Oro navigacija" valdybos narys.
Gyvenimo aprašymas

G. Almantas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi. 

     
 

Valdas Vitkauskas

Nepriklausomas valdybos narys

V. Vitkauskas daugiau nei aštuonerius metus Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke (ERPB) eina vyriausiojo bankininko pareigas, anksčiau trejus metus vadovavo ERPB Baltarusijos padaliniui. V. Vitkauskas sukaupęs daug patirties įmonių finansų, didelės apimties projektų finansavimo srityse.
Gyvenimo aprašymas 

V. Vitkauskas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

Rolandas Zukas

Valdybos narys, UAB „EPSO-G“ generalinis direktorius

UAB „EPSO-G“ generaliniu direktoriumi R. Zukas dirba nuo 2015 m. vasario mėn. Prieš tai dirbo AB „Klaipėdos nafta” Suskystintų gamtinių dujų terminalo departamento direktoriumi, UAB „Energijos tiekimas“ valdybos nariu ir generaliniu direktoriumi. Profesinę karjerą R. Zukas pradėjo telekomunikacijų sektoriuje TEO LT, vėliau dirbo banke DNB.
Gyvenimo aprašymas

R. Zukas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 
     
 

Algirdas Juozaponis

Valdybos narys, UAB „EPSO-G“ finansų direktorius

UAB „EPSO-G“ finansų direktorius A. Juozaponis bendrovėje dirba daugiau nei metus, o prieš tai vadovavo bendrovei „Energijos tiekimas“ bei bendrovėms „Geton Energy“ Latvijoje ir Estijoje, dirbo LEO LT ir Rytų skirstomuosiuose tinkluose, ėjo tarybos nario pareigas Nacionalinėje Lietuvos energetikos asociacijoje.
Gyvenimo aprašymas

A. Juozaponis EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-05