Apie mus

Valdymo bendrovė

EPSO-G yra valdymo bendrovė, kurios veiklos tikslas yra sukurti pažangią, efektyviai valdomą bei ilgalaikę naudą akcininkams teikiančią energijos perdavimo sistemos ir biržų operatorių grupę, užtikrinančią strateginių Lietuvos energetikos interesų įgyvendinimą ir prisidedančią prie šalies konkurencingumo didinimo bei visuomenės gerovės kūrimo.

Įgyvendindama akcininko teises ir pareigas EPSO-G analizuoja grupei priklausančių įmonių veiklos efektyvumą, nustato tikslus ir prižiūri jų įgyvendinimą. Bendrovė taip pat nustato gerąją verslo praktiką atitinkančias veiklos taisykles ir koordinuoja grupei priklausančių įmonių veiklą strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, socialinės atsakomybės, komunikacijos bei kitose veiklos skaidrumą bei efektyvumą didinančiose srityse.

Bendrovė yra atsakinga už skaidrų grupei priklausančių įmonių veiklos valdymą, koordinavimą ir efektyvumą siekiant socialiai atsakinga veikla didinti ilgalaikę vertę Lietuvos žmonėms, verslui ir akcininkams.


Bendrovės taktiniai tikslai yra:

 • grupei priklausančių įmonių finansų konsolidavimas;
 • mokesčių ir finansinės informacijos valdymas;
 • nuoseklaus korporatyvinio valdymo ir korporatyvinės kontrolės užtikrinimas grupės lygiu - bendrų veiklos politikų, gairių, kitų rekomendacinio pobūdžio elgesio taisyklių diegimas įmonių grupėje;
 • Grupės integruotumo lygio didinimas;
 • koordinuotas resursų bei išteklių valdymas.

EPSO-G veiklos objektas yra:

 • akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimas;
 • įmonių grupės veiklos strategijos, veiklos gairių, rekomendacinio pobūdžio elgesio taisyklių, taip pat konkrečių sričių politikų formavimas ir nustatymas;
 • regioninis ir tarptautinis bendradarbiavimas integruojant energetikos infrastruktūrą ir rinkas;
 • įmonių grupės bendrovių veiklų, jų plėtros ir vystymo koordinavimas bei kontrolė;
 • įmonių grupės finansų ir iždo valdymas;
 • paslaugų teikimas įmonių grupės bendrovėms;
 • įmonių grupės atstovavimas.

 

 • 2012 m. liepos 4 d.

  Įsteigta valstybei priklausanti UAB “EPSO-G”, valdoma valstybei atstovaujančios įgaliotos institucijos – LR Energetikos ministerijos.

 • 2012 m. liepos mėn.

  UAB “EPSO-G” įsigijo 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB akcijų.

 • 2013 metais – 2014 m. pabaigoje

  UAB “EPSO-G” įsigijo 78,9 proc. dujų peradvimo sistemos operatoriaus AB “Amber Grid” akcijų. Viso šiuo metu bendrovė valdo 96,6 proc. Amber Grid akcijų.

 • 2015 m. rugsėjo 7 d.

  Patvirtintos visos EPSO-G įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės, kurios remiasi EBPO, JT ir kitų pripažintų tarptautinių organizacijų dokumentais.

 • 2015 m. gruodžio 17 d.

  Įregistruoti nauji UAB “EPSO-G” įstatai, atitinkantys korporatyvinio valdymo tikslus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-22