Apie mus

Darbuotojų atlygio politika

EPSO-G įmonių grupės darbuotojų atlygio politikos tikslas - tinkamai valdyti darbo užmokesčio išlaidas ir sukurti motyvacines paskatas, siekiant, kad atlygio dydis tiesiogiai priklausytų nuo įmonei ir kiekvienam darbuotojui keliamų tikslų įgyvendinimo.

Svarbiausi EPSO-G įmonių grupės darbuotojų atlygio politikos principai:

  • Atlygio fondą ir politiką tvirtina įmonės valdyba. EPSO-G stebėtojų tarybos Atlygio ir skyrimo komitetas stebi, kad atlygio politika atitiktų gerosios valdysenos principus, būtų skaidri ir, kad būtų užtikrinta darbo užmokesčio išlaidų kontrolė bei tinkamai pareigas atliekančių darbuotojų skatinimas.
  • Remiantis gerąją tarptautine atlygio nustatymo praktika, EPSO-G darbuotojų atlygį sudaro dvi dalys -  pastovioji ir kintama.
  • Pastovioji dalis priklauso nuo pareigybės atsakomybės lygio, kuris nustatomas pagal tarptautinėje praktikoje pripažintą ir plačiai taikomą metodiką.
  • Kintama dalis mokama tik tuomet, kai pasiekiami individualūs metinio vertinimo metu nustatyti tikslai, o įmonė valdybai atsiskaito už metinių bendrovės tikslų pasiekimą. Ji negali viršyti 20-30 proc. pastoviosios atlygio dalies.
  • EPSO-G įmonių grupei tai sudaro prielaidas tinkamai atlyginti verslo tikslų pasiekiantiems ir lūkesčius viršijantiems darbuotojams remiantis vidutine rinkos reikšme.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G įmonių grupės darbuotojų atlygio politika.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G pareigybės aprašu. 

Kviečiame susipažinti su EPSO-G pareigybės aprašymo rengimo metodinėmis rekomendacijomis

Kviečiame susipažinti su EPSO-G darbuotojų atlygio politikos taikymo metodinėmis rekomendacijomis

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-16