Dujotiekio Klaipėda – Kiemėnai pajėgumų didinimas (2015)

  • lenkija-lietuva-dujotiekis.jpg

Informacija apie projektą:

  • 110 kilometrų ilgio dujotiekis nutiestas per Klaipėdos, Plungės, Telšių, Rietavo ir Šiaulių rajonų savivaldybes
  • Projektas įgyvendintas per itin trumpą laiką – 27 mėnesius nuo projektavimo paslaugų pirkimo konkurso paskelbimo
  • Projekto investicijos  –57,9 mln. eurų.  Įgyvendinant projektą pavyko sutaupyti daugiau nei 9 procentus planuotų investicijų t.y. apie 6 mln. eurų  
  • Projekto vykdytojas – AB „Amber Grid“

Daugiau informacijos apie projektą: www.ambergrid.lt

PROJEKTO TIKSLAI IR SVARBA:

  • sudaro galimybes Baltijos šalių rinkos dalyviams diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius;
  • padidina Baltijos šalių dujų rinkos konkurencingumą ir užtikrina gamtinių dujų tiekimo saugumą;
  • sudaro sąlygas pilnai išnaudoti SGD terminalo Klaipėdoje pajėgumus;
  • turi didelę svarbą konkurencingos Baltijos regiono gamtinių dujų rinkos formavimui.
  • padidina perdavimo sistemos patikimumą
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-06-06