Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) (2016)

 • GIPL_LT_sumazinta.jpg

Informacija apie projektą:

 • Ilgis iki 534 km (iš jų 177 km LT teritorijoje)
 • Sukurti pajėgumai leis transportuoti į Baltijos šalis apie 27 TWh (2,4 mlrd. m3) dujų per metus, reversinis srautas į Lenkiją galėtų siekti iki 19 TWh (1,7 mlrd. m3) per metus
 • Planuojama eksploatacijos pradžia - 2021 m. pabaiga
 • Projekto vykdytojai – AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A.

Daugiau informacijos apie projektą: www.ambergrid.lt

PROJEKTO TIKSLAI IR SVARBA:

 • Integruoti izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką
 • Diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius. Projektas sukurs prieigą prie įvairių dujų tiekimo rinkų - Vokietijos, Lenkijos,  Čekijos,  Slovakijos
 • Užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą
 • Sukurti pagrindą konkurencingai regioninei dujų rinkai
 • Sukurti galimybę taikyti energetinio solidarumo mechanizmus tarp ES šalių narių
 • Sukurti bazę ES energetinės sąjungos formavimui
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-08