Lietuvos – Lenkijos elektros jungtis LitPol Link (2015)

 • LitPol Link jungtis
  LitPol Link jungtis - AB "LITGRID"

Informacija apie projektą:

 • Aukštos įtampos 500 MW galios 400 kV elektros linija nuo Elko iki Alytaus.
 • Elektros oro linijos ilgis: 163 kilometrai. 51 km linijos tęsiasi Lietuvoje, Alytaus ir Lazdijų  rajonuose, 112  km –  Lenkijos teritorijoje, per Palenkės ir Varmijos – Mazūrijos vaivadijas. 
 • Alytaus pastotėje pastatytas vienas svarbiausių jungties elementų – nuolatinės srovės intarpas.
 • Numatoma jungties naudojimo trukmė – 50 metų.

Daugiau informacijos apie projektą: www.litgrid.eu ir www.litpol-link.com

PROJEKTO TIKSLAI IR SVARBA:

 • sujungti Lietuvos ir Lenkijos valstybių elektros energijos perdavimo tinklus (sustiprinant elektros perdavimo tinklus šiaurės rytų Lenkijoje ir pietų Lietuvoje);
 • sujungti Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) elektros energetinę sistemą su Vakarų Europos energetine sistema;
 • sujungti Baltijos jūros regiono šalių elektros energijos perdavimo sistemų žiedą;
 • sustiprinti abejų šalių ir regiono šalių energetinę nepriklausomybę;
 • išplėsti apsirūpinimo elektra galimybes ir sustiprinti šalių energetinį savarankiškumą;
 • padidinti elektros energijos tiekimo patikimumą ir saugumą regione;
 • padėti sukurti integruotą bendrą Europos Sąjungos elektros energijos rinką;
 • prekiauti elektra bendroje Europos elektros energijos rinkoje.
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-06-06