Lietuvos - Švedijos elektros jungtis Nord Balt (2015)

  • Lietuvos - Švedijos elektros jungtis Nord Balt
    Lietuvos - Švedijos elektros jungtis Nord Balt - Tomas Pikturna

Informacija apie projektą:

  • Tarpsisteminės elektros jungties tarp Lietuvos ir Švedijos „NordBalt“ statybų darbai baigti 2015 m. lapkritį.
  • 453 kilometrų elektros tiltas veiks iki 700 MW galia – tai prilygsta maždaug pusei Lietuvos vartotojų elektros poreikių nešaltą žiemos dieną.
  • Prijungimo vieta Lietuvoje – Klaipėdos 330 kV pastotė. Prijungimo vieta Švedijoje – Nybro 400 kV pastotė
  • Projekto vertė – 550 mln. Eur
  • Projekto vykdytojas – LITGRID AB.

Daugiau informacijos apie projektą: www.litgrid.eu

PROJEKTO TIKSLAI IR SVARBA:

  • Ši jungtis yra būtina sąlyga kurtis bendrai Baltijos valstybių ir Skandinavijos elektros rinkai. Elektros tiltas Lietuvai sudaro sąlygas pirkti elektros energiją iš plačiai hidroenergetiką išvysčiusių turtingų Šiaurės Europos šalių;
  • Tai alternatyvus importo – eksporto kanalas, kartu su kita tarptautine jungtimi tarp Lietuvos ir Lenkijos LitPol Link padedantis išvengti priklausomybės nuo vienintelio elektros tiekėjo Rytuose.
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-06-06