Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais (2025)

  • Sinchronizacija su Europos tinklais
    Sinchronizacija su Europos tinklais - Andrius Ufartas

Informacija apie projektą:

Lietuva, Latvija ir Estija siekia sujungti šalių elektros sistemas su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu. Tapus kontinentinės Europos tinklų dalimi, elektros sistemų darbo planavimas ir valdymas bus vykdomas pagal vienodus principus.

Projekto vykdytojas – LITGRID AB.

Daugiau informacijos apie projektą: www.litgrid.eu

PROJEKTO TIKSLAI IR SVARBA:

Sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais įgyvendinimas užtikrins:

  • energetikos sistemų patikimą darbą ir saugų elektros perdavimą;
  • tarpusavyje derinamus veiksmus prižiūrint įrenginius ir planuojant tinklo plėtrą;
  • bendras energetikos sistemų valdymo taisykles - tinklų kodeksus, kurie vienodai bus taikomi visose Europos Sąjungos valstybėse;
  • elektros prieinamumą iš Vakarų Europos sistemų.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-27