Tikslai atskaitomybė

Darbo užmokestis

EPSO-G atlygio fondą ir politiką tvirtina įmonės valdyba, kurioje daugumą sudaro nepriklausomi nariai. Stebėtojų tarybos Atlygio ir skyrimo komitetas stebi, kad atlygio politika atitiktų gerosios valdysenos principus ir  būtų užtikrinta darbo užmokesčio išlaidų kontrolė bei tinkamai pareigas atliekančių darbuotojų skatinimas.

2018 m. II ketv.  Informacija apie darbo užmokestį

2018 m. I ketv.   Informacija apie darbo užmokestį

2017 m. IV ketv. Informacija apie darbo užmokestį

2017 m. III ketv. Informacija apie darbo užmokestį

2017 m. II ketv.  Informacija apie darbo užmokestį

Su EPSO-G atlygio politika kviečiame susipažinti ČIA

SU EPSO-G įmonių grupės atlygio gairėmis kviečiame susipažinti ČIA

EPSO-G įmonių grupės atlygio gairės, 2016 m. pabaigoje patvirtintos bendrovės akcijų valdytojo, LR energetikos ministerijos, apibrėžia pagrindinius atlygio už grupės stebėtojų tarybos, valdybų, atlygio ir skyrimo komiteto, audito komiteto ir kitų specializuotų komitetų narių bei vadovų veiklą nustatymo principus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-13